Infographic คืออะไร ??

หลายคนอาจจะสงสัยว่า Infographic คืออะไร ??
Infographic(อินโฟกราฟิก)
มาจาก คำว่า Information รวมกับคำว่า Graphic

-Information คือ สารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหว, ข้อมูลความรู้, ไอเดีย, ข้อมูลสถิติ, การรายงานผลต่างๆ ฯลฯ
-Graphic คือ รูปกราฟิกหรือรูปภาพที่ในรูปแบบดิจิตอลซึ่งสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

เพราะฉะนั้นคำว่า Infographic(อินโฟกราฟิก) จึงหมายถึง การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศต่างๆ โดยใช้ภาพกราฟิกเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งอินโฟกราฟิกจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ช้อมูลและภาพกราฟิก เป็นการย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่าย เพียงแค่กวาดตามองดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วสามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมด ได้โดยไม่จำเป็นต้องขยายความเข้าใจอีก เหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอที ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาล ในเวลาอันจำกัด

หากมาดูในเรื่องของสถิติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมอง เราก็จะพบว่า 80% ของสิ่งที่สมองเราจำได้จะมาจากสิ่งที่เราได้เห็นและลงมือทำ ในขณะที่การอ่านจะช่วยให้สมองของเราจดจำได้เพียง 20% ส่วนการได้ยินก็สร้างการจดจำได้เพียง 10% เท่านั้น และการนำเสนอข้อมูลด้วยอินโฟกราฟิกมีแนวโน้มว่ามันจะถูกอ่านมากกว่าข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ 30 เท่า ซึ่งแปลว่าแบรนด์ที่ใช้อินโฟกราฟิกก็อาจจะมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น จากสถิติแล้วพบว่าเว็บไซต์ที่ใช้อินโฟกราฟิกจะมี Traffic ดีกว่าเว็บที่ไม่ใช้ 12% นั่นเป็นเหตุผลว่าเมื่อเราลองค้นหา Infographic(อินโฟกราฟิก) ใน Google แล้วจึงได้ผลการค้นหาเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี

Infographic ดีกว่า Contect ปกติอย่างไร ??
– 90% ของข้อมูลที่ถูกประมวลผลโดยสมองของเราคือ “รูปภาพ”
– สมองของเราสามารถประมวลผลรูปภาพได้เร็วกว่าข้อความตัวหนังสือ 60,000 เท่า
– โดยทั่วไปแล้ว คน 40% จะตอบสนองต่อรูปภาพได้ดีกว่าตัวหนังสือ
– การสื่อสารของมนุษย์ 93% เป็นการสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดหรือ Nonverbal

infographic-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%9f%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%811
ตัวอย่าง infographic

โดย Infographic(อินโฟกราฟิก) จะมี 3 องค์ประกอบหลักที่ขาดไม่ได้ คือ
1. simplicity
(ความง่าย)
Infographic คือเครื่องมือ ที่ใช้แปลงเรื่องเข้าใจยาก ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ถ้าหากจะทำ Infographic แต่ไม่สามารถทำให้เข้าใจได้ง่าย ก็อาจจะไม่ใช่ Infographic ที่ดีนัก เพราะฉะนั้นความง่ายคือสิ่งที่ควรเน้นมากที่สุด
2. interestedness (ความน่าสนใจ)
เนื้อเรื่องที่เลือกมาทำต้องน่าสนใจ ดึงคนให้อยากอ่าน แต่ถ้าจำเป็นต้องนำเสนอเรื่องที่ไม่น่าสนใจ Infographic ก็เป็นอีกเครื่องมือ ที่ช่วยได้ แต่เราต้องปรับวิธีเล่า ให้น่าสนใจ เช่น ผูกเรื่องที่ไม่น่าสนใจเข้ากับสิ่นที่คนอ่านสนใจ หรือ สิ่งที่กำลังเป็นกระแส
3. beauty (ความสวยงาม)
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน เพราะความสวยจะช่วยดึงคนให้อยากอ่านอ่านจนจบ และเพิ่มการจดจำได้อีกด้วย

ที่มา : www.thumbsup.in.th , www.infographic.in.th

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s