ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังทะลุโซเชียล

อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง แต่จะทำยังไงให้ปัง ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปในยุคสังคมโซเซียล มาชม Infographic “ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังทะลุโซเซียล” ที่นำข้อมูลมาจากผู้มีประสบการณ์ตรงจากสร้างแบรนด์จากกูรู ผู้พิชิตยอดขายและยอดไลค์ 1. ผศ. สกุลศรี ศรีสารคาม นักวิชาการด้ารสื่อสารมวลชนและ Social Media 2. คุณ เฟื่องลดา สรานี… Read more ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังทะลุโซเชียล

Angel Fund (เงินให้เปล่า) สนับสนุน Startup

Angel Fund (เงินให้เปล่า) สนับสนุน Startup กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นพี่เลี้ยงเติมเต็มความรู้พัฒนาทักษะการวางแผนธุรกิจ สร้างประสบการณ์การนำเสนอแผนงาน (Pitch) สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน ในรูปแบบเงินให้เปล่า ผ่านกิจกรรมการพัฒนาแผนการลงทุนธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Plan to Biz) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ผู้ส่งแนวคิดธุรกิจเข้าร่วมแข่งขัน… Read more Angel Fund (เงินให้เปล่า) สนับสนุน Startup

กลยุทธ์ 3s : Start Strong Sustain แก้ไขจุดอ่อน SMEs อย่างยั่งยืน

3s : Start Strong Sustain แก้ไขจุดอ่อน SMEs อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินเครื่องพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งให้กับ SMEs ไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย วิสัยทัศน์ของความเป็นเพื่อนแท้ผู้ประกอบการ เพื่อสะท้อนการดำเนินงานของ กสอ. ที่เป็นหน่วยงานที่ “รู้จริง” “แก้จริง” “เติบโตจริง” และอยู่เคียงข้าง SMEs ไทยเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืน Start มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มสตาร์ทอัพและกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม… Read more กลยุทธ์ 3s : Start Strong Sustain แก้ไขจุดอ่อน SMEs อย่างยั่งยืน

Rubber City โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา

Rubber City โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ความหวัง – ความท้าทายของนักลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา Rubber City เกิดขึ้นเพื่อ ผลักดันราคายางพาราให้สูงขึ้นเพิ่มความต้องการการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราส่งผลให้เกิดกลไกผลักดันราคายางให้เพิ่มสูงขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 16 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่เป็นโอกาสในการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ 1. ชิ้นส่วนยางประกอบอุปกรณ์ยานยนต์ 2. ถุงมือยางและถุงนิ้วยาง 3. ถุงยางอนามัย 4. ท่อยาง 5.… Read more Rubber City โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา

แนวทางผลักดัน SMEs ไทยให้มีศักยภาพ

iSMEs – Intelligent SMEs แนวทางผลักดันธุรกิจ SMEs ไทยให้มีศักยภาพ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการSMEsมากว่า74 ปี ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมในทุกช่วงเวลา เราเชื่อว่าโลกในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้การคาดการณ์ ในอนาคตเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEsยุคใหม่ในศตวรรษที่21(ค.ศ.2001-2100) จะต้องมีคุณลักษณะที่เรียกว่า iSMEs- Intelligent SMEs คือมีความชาญฉลาดอย่างรอบด้าน ได้แก่ – iProduct เนื่องจากผู้บริโภคยุคนี้ มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าค่อนข้างต่ำ ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องสร้างความแตกต่างในเรื่องของรูปลักษณ์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์… Read more แนวทางผลักดัน SMEs ไทยให้มีศักยภาพ

วิธีการเลือกใช้สีในการออกแบบ

การสื่อสารที่สื่ออารมณ์ของงานได้ดีที่สุดนั้นก็คือ การใช้สีในงานออกแบบเพราะในทางจิตวิทยาสีสามารถส่งผลกระบทต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้พบเห็น ซึ่งปกติเราก็เอาจิตวิทยาเรื่องสีมาใช้กับงานออกแบบของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว สีก็คือภาษาอย่างหนึ่ง ที่สามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกและรับรู้ได้ เช่น ทำไมคนเห็นสีแดงแล้วรู้สึกรุนแรง มีพลัง เห็นสีฟ้าแล้วรู้สึก สงบ น่าเชื่อถือ นั่นเพราะสีมีการเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้คน แต่คนทุกคนไม่ได้มองความหมายของสีได้เหมือนกัน ความหมายของสีในแต่ละคนนั้นมักจะได้รับอิทธิพลมากจาก วัฒนธรรม สังคม ที่แตกต่างกัน สีแดง(Red) สีแดงเป็นสีที่สามารถสื่อสารได้หลากหลายมากที่สุด สามารถเป็นสีที่แสดงถึงความอบอุ่น หรือ อันตรายได้ในเวลาเดียวกัน แต่ในอีกแง่มุมนึงสีแดงก็แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มีพลัง… Read more วิธีการเลือกใช้สีในการออกแบบ

6 สิ่งที่ Graphic Designer ควรรู้

6 สิ่งที่พื้นฐานที่ Graphic Designer ควรรู้ 1. Raster และ vector  ภาพแบบ Raster (หรือบางคนเรียกว่าภาพ Bitmap) จะสร้างขึ้นมาด้วย จุด (pixels) จำนวนมากๆ มาต่อเรียงๆ กันเพื่อให้เกิดภาพขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่คนใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถปรับแต่งได้ง่าย… Read more 6 สิ่งที่ Graphic Designer ควรรู้

10 เคล็ดลับการทำ Infographic ให้เจ๋ง

1. กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการนำเสนอInfographic(อินโฟกราฟฟิก) ว่าต้องการนำเสนอเพื่อจุดประสงค์อะไร เช่น ต้องการเข้าถึงและหาลูกค้ากลุ่มใหม่, เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์, เพื่อการศึกษา หรือเพื่อต้องการความบันเทิงกับผู้อ่าน อย่าลืมว่าการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการทำInfographic(อินโฟกราฟฟิก) จะช่วยทำให้สามารถเลือกรูปแบบการนำเสนอ การออกแบบได้อย่างง่ายดายและเหมาะสมมากขึ้น 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการนำเสนอว่าเป็นผู้ชมกลุ่มไหน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อและการเลือกใช้ระดับของภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3. มีการกำหนดใจความสำคัญในการนำเสนอInfographic(อินโฟกราฟฟิก)เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการสับสนของผู้ชมในการเข้าถึงข้อมูล 4. เนื้อหาที่นำสนอบนInfographic(อินโฟกราฟฟิก) ต้องมีความทันสมัยสดใหม่ รวมถึงยังต้องสามารถสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น, สั้นและกระชับ เนื่องจากผลการสำรวจพบว่าผู้ชมส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านข้อมูลมากที่สุดเพียง… Read more 10 เคล็ดลับการทำ Infographic ให้เจ๋ง

Infographic คืออะไร ??

หลายคนอาจจะสงสัยว่า Infographic คืออะไร ?? Infographic(อินโฟกราฟิก) มาจาก คำว่า Information รวมกับคำว่า Graphic -Information คือ สารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหว, ข้อมูลความรู้, ไอเดีย, ข้อมูลสถิติ, การรายงานผลต่างๆ ฯลฯ -Graphic คือ รูปกราฟิกหรือรูปภาพที่ในรูปแบบดิจิตอลซึ่งสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นคำว่า Infographic(อินโฟกราฟิก)… Read more Infographic คืออะไร ??